PIM - Personal Information Manager

 

Personal Information Manager (PIM)mAsystent 2007 to program typu PIM (Personal Information Manager) czyli zarządca informacji osobistej służący do kompleksowego organizowania informacji osobistej (terminy, adresy, telefony, notatki, kody PIN, numery kont bankowych itp.). mAsystent 2007 to nie tylko rozbudowany program typu PIM ale całe centrum informacyjne dzięki, któremu będziecie Państwo zawsze na bieżąco z informacjami z kraju, świata, giełdy, kursami walut, pogodą itp. Program szczególnie przyda się osobom czynnym zawodowo, które muszą przechowywać różnego rodzaju informacje oraz chcą mieć do nich błyskawiczny dostęp.

 

mAsystent 2007 PIM należy do grupy aplikacji typu desktop, które instaluje się w środowisku Windows 2000/XP/2003/Vista w komputerze użytkownika a tym samym użytkownik ma pewność, że dane wprowadzane do mAsystenta przechowywane są jedynie na dysku jego komputera. Wszystkie dane zapisywane w programie mAsystent są szyfrowane i można ograniczyć do nich dostęp przez ustawienia haseł dostępu do programu lub sekcji z poufnymi danymi.

 

PIM wraz z menedżerem kontaktów

 

Personal Information ManagermAsystent to nie tylko zwkły PIM ale także menedżer kontaktów (ang. Contact Manager) czyli program, który umożliwi Państwu stworzenie bazy danych dotyczących Państwa kontaktów prywatnych oraz biznesowych. mAsystent pozwala w firmach stworzyć wspólną bazę klientów, kontrahentów lub partnerów biznesowych dostępna dla wszystkich pracowników w sieci lokalnej firmy.

 

Do każdego kontaktów wprowadzonego do bazy można przyporządkowywać kilkadziesiąt informacji takich jak nazwa kontaktu, telefony, adresy e-mail, daty urodzin, uwagi itp. Dodatkowo w program mAsystent wbudowany jest moduł CRM (ang. Customer Relationship Management), który umożliwia zarządzanie kontaktami z klientem. Firmy docenią mAsystenta za to, że wreszcie w jednym i na dodatek bezpiecznym miejscu (dane są szyfrowane i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych) będą mogły gromadzić informacje o klientach, kontrahentach, partnerach biznesowych, hasłach, terminach spotkań itp. Co więcej, informacje o kliencie wprowadzone przez jednego pracownika na jego komputerze będą dostępne dla innych osób pracujących w sieci LAN!

 

Poza tym będąc z dala od firmy można mieć dostęp do listy klientów, wiadomości firmowych, zadań itp. ponieważ mAsystent umożliwia Państwu automatyczną wymianę danych poprzez dowolne konto pocztowe z dostępem POP3/SMTP. Dlatego będąc poza firmą można zaimportować aktualną bazę danych do swojego komputera i pracować na niej tak jakby Państwo siedzieli w swoim miejscu pracy.

 

 

r

MAsystent 2007 | Co to jest PIM? | Co to jest CRM? | Zrzuty ekranu | Zarządzanie czasem | Odtwarzacz radiowy | Inne produkty